0183 724 724 info@uworthodontist.nl

Uitleg over kosten

De NZa is de instelling die namens de overheid de tarieven in de gezondheidszorg wettelijk vaststelt en kan deze tarieven ook tussentijds wijzigen. Bij een orthodontische behandeling komen de volgende kosten kijken:

  • Onderzoekskosten voorafgaand aan de behandeling
  • Kosten voor de geplaatste apparatuur bij aanvang van de behandeling
  • Behandelingskosten, iedere maand waarin de patiënt voor controle komt

Deze maandelijkse behandelingskosten, een soort abonnementstarief, zijn vaste bedragen die niet worden bepaald of beïnvloed door de lengte van de consulten, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen, maar alleen afhangen van de soort apparatuur die bij de behandeling wordt gebruikt en de totale behandelingsduur.

Wat wordt met apparatuur bedoeld?

Met apparatuur wordt het type beugel bedoeld, te onderscheiden in drie groepen:

  • Uitneembare apparatuur
  • Partieel vaste apparatuur (vaste apparatuur in één kaak)
  • Volledig vaste apparatuur (vaste apparatuur in zowel boven- als onderkaak)

Behalve van de soort apparatuur die tijdens de behandeling wordt gebruikt hangen de totale kosten vooral af van de duur van de therapie: een behandeling van bijvoorbeeld 16 maanden kost, afgezien van de kosten bij de start van de behandeling, 16 keer het maandbedrag, een behandeling van 20 maanden dus 20 keer.

De duur van de behandeling

De duur van de orthodontische behandeling hangt af van vele factoren, zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Gemiddeld is voor een normale behandeling een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 jaar, gevolgd door een retentieperiode van ongeveer 1 jaar om het gebit en omringende structuren in de nieuwe stand te stabiliseren.

Wat valt er onder behandelingskosten?

In de behandelingskosten zijn inbegrepen zowel de behandeling als de apparatuur voor de totale behandeling als de kosten voor de retentie-periode (de zorg na afloop van de behandeling).

Niet inbegrepen zijn de kosten die kunnen optreden als gevolg van verlies of slordige behandeling van apparatuur, evenals de kosten van aanvullende diagnostiek bij problemen of complicaties, denk aan extra röntgenfoto’s et cetera. Ook zijn niet inbegrepen eventuele kosten die in het kader van de orthodontische behandeling gemaakt worden door een kaakchirurg of uw eigen tandarts.

Vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering

Kijk vooraf goed hoe u verzekerd bent. De meeste verzekeraars vergoeden slechts een gedeelte van de behandelingskosten of stellen een maximumvergoeding vast. De overige kosten zijn dan voor eigen rekening. Vraag het bij twijfel na bij uw verzekeraar. U kunt daarbij het kostenoverzicht nodig hebben dat u voorafgaand aan de behandeling van ons ontvangt.

Let op: niet nagekomen afspraken of niet tijdig gewijzigde afspraken (minimaal 24 uur van tevoren) kunnen in rekening worden gebracht.

online balie
Inschrijven
Spoed