0183 724 724 info@uworthodontist.nl

Tarieven Orthodontische Behandelingen 2019

Consultatie en diagnostiek

F121A Intake consult 22,16
F122A Vervolgconsult 22,16
F123A Controlebezoek 13,88
F124A Second opinion 104,95
F125A Maken gebitsmodellen * 16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 61,33
F127A Multidisciplinair consult, per uur 137,48
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder 104,95
F131A Vervaardigen van diagnostische set-up * 47,66
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 16,99
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 61,33

Rontgenonderzoek

F151A Intra-orale rontgenfoto (3×4 cm) 16,33
F152A Occlusale opbeet rontgenfoto 16,33
F155A Vervaardigen OPG 29,84
F156A Beoordelen OPG 17,49
F157A Vervaardigen RSP 18,69
F158A Beoordelen RSP 52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrontgenfoto 18,69
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelrontgenfoto 52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto 139,94
F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto 58,31

Orthodontische behandeling

Categorie 1, Plaatapparatuur

F411A Plaatsen beugel * 114,59
* Indicatie techniekkosten 60,00
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 29,01
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand 29,01
F531A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 29,01

Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog

F421A Plaatsen beugel * 119,85
* Indicatie techniekkosten 40,00
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 29,01
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand 29,01
F531A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 29,01

Categorie 3, Activator

F431A Plaatsen beugel * 138,21
* Indicatie techniekkosten 95,00
F513A Behandelmaand 29,01
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand 29,01
F531A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 29,01

Categorie 4, RME

F441A Plaatsen beugel * 147,24
* Indicatie techniekkosten 105,00
F514A Behandelmaand 29,01
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand 29,01
F531A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 29,01

Categorie 5, Partieel vaste apparatuur

F451A Plaatsen beugel * 348,36
* Indicatie techniekkosten 150,12
F515A Behandelmaand 33,15
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand 29,01
F492A Verwijderen beugel per kaak 95,44
F532A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 5, 7, 8 33,15

Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, excl. techniekkosten

F461A Plaatsen beugel* 566,68
* Indicatie techniekkosten 300,24
F516A Behandelmaand 41,44
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand 29,01
F492A Verwijderen beugel per kaak 95,44
F533A Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 5, 7, 8 41,44

Categorie 7, Invisalign

F471A Plaatsen categorie 7* 549,94
* techniekkosten, afhankelijk van pakket/ernst van de afwijking  
F517A Behandelmaand 41,44
F533A Nacontrole 41,44

Diversen

F611A Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur * 121,84
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren * 119,85
* Indicatie techniekkosten (per set van 2 veren) 107,33
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling * 26,24
* Indicatie techniekkosten 60,00
F721A Trekken tand of kies 43,73
F722A Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant 32,65
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 82,10
F724A Preventieve voorlichting/instructie 13,07
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811A Reparatie of vervanging van beugel * 28,80
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel Kostprijs
F812A Herstel of vervanging van retentie apparatuur * 37,96
* Indicatie techniekkosten; per element 43,00
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 37,96
* Indicatie techniekkosten 43,00
F814A Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld * 37,96
* Indicatie techniekkosten 43,00
F815A Verwijden spalk, per element 5,83
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2357,19

* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Kijk hier om te zien wat uw, of andere verzekeraars, vergoeden van de orthodontische behandeling.

online balie
Inschrijven
Spoed