0183 724 724 info@uworthodontist.nl

Garantie

De stand van uw gebitselementen verandert levenslang, dus ook na de actieve behandeling. We kunnen daarom geen garantie geven op het eindresultaat. Maar mochten zich binnen 2 jaar na het beëindigen van de actieve behandeling problemen voordoen aan de geplaatste retentieapparatuur, dan staan we garant voor een eventuele herbehandeling. Uiteraard geldt dit alleen als de tekortkomingen niet liggen aan nalatigheid en onzorgvuldigheid van de patiënt zelf.

online balie
Inschrijven
Spoed