Uitleg over de kosten


Conform de geldende tariefsbeschikking, wettelijk vastgesteld door het NZa (de instelling die namens de overheid de tarieven in de gezondheidszorg vaststelt) moet voor een orthodontische behandeling rekening worden gehouden met de volgende kosten:
  • Onderzoekskosten voorafgaand aan de behandeling
  • Kosten voor de geplaatste apparatuur bij aanvang van de behandeling
  • Behandelingskosten, iedere maand waarin de patiënt voor controle komt

Deze maandelijkse behandelingskosten, een soort abonnementstarief, zijn vaste bedragen die niet worden bepaald of beïnvloed door de lengte van de consulten, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen, maar alleen afhangen van de soort apparatuur die bij de behandeling wordt gebruikt en de totale behandelingsduur.

Er worden drie groepen onderscheiden:

  • uitneembare apparatuur
  • partieel vaste apparatuur (vaste apparatuur in één kaak)
  • volledig vaste apparatuur (vaste apparatuur in zowel boven- als onderkaak)

Behalve van de soort apparatuur die tijdens de behandeling wordt gebruikt hangen de totale kosten vooral van de duur van de therapie af: een behandeling van bijv. 16 maanden kost afgezien van de kosten bij de start van de behandeling 16 keer het maandbedrag, een behandeling van 20 maanden dus 20 keer.

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Gemiddeld is voor een normale behandeling een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 jaar, gevolgd door een retentieperiode van ± 1 jaar om het gebit en omringende structuren in de nieuwe stand te stabiliseren.

In de regel zal uw ziektekostenverzekering de behandelingskosten voor een groot deel vergoeden, zeker bij personen tot 18 jaar. Het is echter verstandig na te vragen hoe deze vergoeding geregeld is, omdat de meeste verzekeraars slechts een gedeeltelijke vergoeding geven en/of deze binden aan een door de verzekeraar bepaald maximum. U kunt daarbij het kostenoverzicht nodig hebben dat u voorafgaand aan de behandeling door ons krijgt toegestuurd.

In de behandelingskosten zijn inbegrepen zowel de behandeling als de apparatuur voor de totale behandeling inclusief de retentie-periode. Niet inbegrepen zijn de kosten die kunnen optreden als gevolg van verlies of slordige behandeling van apparatuur evenals de kosten van aanvullende diagnostiek (röntgenfoto’s, enz). Tenslotte zijn niet inbegrepen eventuele kosten die in het kader van de orthodontische behandeling gemaakt worden door een kaakchirurg of uw eigen tandarts.


Niet nagekomen afspraken of niet tijdig gewijzigde afspraken (minimaal 24 uur van tevoren) worden in rekening gebracht!