Het eerste bezoek (intake)

Wanneer je voor een eerste bezoek komt, dan vindt de eerste kennismaking met de orthodontist plaats in een consultkamer. Hierbij overlegt hij of zij met jou of een actieve orthodontische behandeling nodig en zinvol is. We maken een behandelplan en nemen door wat de kosten en risico's van de behandeling zijn. De orthodontist bekijkt wanneer de behandeling het beste gestart kan worden. Soms is het beter om voorlopig niets te doen, omdat je eerst nog tanden moet wisselen of wat meer moet groeien. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt voor een herhalingsconsult.

Wanneer de orthodontist besluit dat het verstandig is om op korte termijn tot behandeling over te gaan, dan maken we een nieuwe afspraak voor het verzamelen van uitgebreide gegevens, zoals mond- en profiel foto's, röntgenfoto's, gebitsmodellen en een anamnese(ziektegeschiedenis). Met behulp van deze gegevens maakt de orthodontist een behandelvoorstel dat tijdens de volgende afspraak met je besproken wordt.

Aanvullende informatie:
Intake nieuwe patiënt: 2 a 3 maanden
Controleafspraak: maandelijks