Kwaliteit

Al het personeel van Orthodontiepraktijk Almkerk is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij passen de modernste technieken toe en gebruiken de beste, modernste materialen. Zij nemen voor iedere patiënt ruim de tijd. Patiënten van Orthodontiepraktijk Almkerk kunnen rekenen op hoogwaardige zorg!

Wij bereiden ons voor op het ISO 9001-HKZ certificaat, hetgeen borg staat voor duurzame kwaliteitsverbetering.W.I.P. normen
Voor wat betreft de hygiëne maatregelen houden wij ons zo veel mogelijk aan de WIP-richtlijnen. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. De volledige tekst kunt u vinden op de site van de werkgroep ( www.wip.nl ). De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden.

Tijdens uw aanwezigheid zult u weinig van deze richtlijnen merken, maar achter de schermen bevindt zich bijvoorbeeld een "machinekamer" waar apparaten staan die er voor zorgen dat er geen kruisinfecties (infecties met bacteriën van een andere patiënt) plaatsvinden.

Ons team bestaat uit enthousiaste , vakkundig opgeleide mensen, waarvan de meesten, na een  MBO-opleiding, intern in onze praktijk zijn opgeleid tot orthodontie-assistente. Assistentes voeren het merendeel van de behandeling in de mond uit, met dien verstande dat alles gebeurt op aanwijzing van de orthodontist.  Wij streven er naar om als orthodontist wel elke patiënt te zien die bij ons in de praktijk komt, maar wegens de hoge werkdruk zijn wij genoodzaakt om een deel van elke controleafspraak door een assistente uit te laten voeren.

Om de titel van orthodontist te behouden, is een Nederlandse orthodontist onder andere verplicht om jaarlijks (gemiddeld over 5 jaren gemeten) 40 studiepunten te vergaren, waar 3 studiepunten staan voor 1 dagdeel (ochtend/middag/avond) bij- of nascholing. Dus zolang wij in het BIG-register geregistreerd staan als orthodontist, en ons dus als zodanig uitgeven, kunt u er vanuit gaan dat wij aan deze verplichting voldoen.
Wij staan niet ingeschreven in het KRT (Kwaliteits Register Tandartsen) omdat dat register alleen  bedoeld is voor tandartsen. Dus een tandarts-specialist (orthodontist of kaakchirurg) zult u hierin niet terug vinden. Dhr. Dominicus en mevr. Feberwee zijn door zijn SRC- en BIG-registratie van het Ministerie van VWS (nr. 19046796602 en nr. 39913663102) gerechtigd de beschermde titel "orthodontist" te voeren (zie: www.bigregister.nl). Zo is het voor u als patiënt duidelijk dat u door een (echte) orthodontist  wordt behandeld.
Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).

In de praktijk wordt Nederlands en Engels gesproken.