Disclaimer

Vrijwaring
Aan de internetsite uworthodontist.nl is de uiterste zorg besteed. De internetsite is informatief, U kunt er geen rechten aan ontlenen. Orthodontiepraktijk Almkerk, de auteurs, de vormgevers, de samenstellers of enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite uworthodontist.nl aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontiepraktijk Almkerk pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite uworthodontist.nl is eigendom van Orthodontiepraktijk Almkerk, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van deze internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontiepraktijk Almkerk nodig.